Tüketici Güven Endeksi Nedir? Piyasaları Nasıl Etkiler?

Tüketicilerin mali durumları, ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerini ifade eden endekse Tüketici Güven Endeksi denir. Tüketici Güven Endeksi aynı zamanda tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimlerini de ölçer. Ekonomik büyümenin çeyrek yılda bir hesaplandığı göz önünde bulunursa her ay düzenli hesaplanan tüketici güven endeksinin önemi anlaşılabilir. Tüketici Güven Endeksi her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanıp yayınlanır. Tüketici Güven Endeksi, Avrupa Birliğinin ortaya koyduğu kriterler ışığında yaş ve cinsiyete göre ağırlıklı bir biçimde hazırlanır.

Tüketici Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Tüketicilerin eğilimleri ile ekonomi hakkında bulunan değerlendirme ve beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla bağımsız ve tarafsız olarak hazırlanan ankete pozitif ve negatif olarak verilen cevaplar yüzdelendirilir. Bu anketlerde pozitif cevap veren kişilerin yüzdesiyle negatif cevap verenlerin yüzdesi birbirinden çıkarılır ve fark 100 ile toplanır. Çıkan sonuçların aritmetik ortalaması alınarak Tüketici Güven Endeksi oluşturulur. Tüketici Güven Endeksinde kişilerin mali durumları, ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve harcama ve tasarruf eğilimleri olarak üzerinden ölçülür.

Tüketici Güven Endeksi Piyasaları Nasıl Etkiler?

Tüketici Güven Endeksi, bir ülkede bulunan ekonomik büyüme ile iç talep konusunda en önemli göstergelerden biridir. Endekste bulunan değerler 100’ün altına düşerse o ülkede tüketicilerin harcama eğilimlerinin yavaşlayacağına hüküm getirilir ve bundan ötürü para politikaları tüketicileri harcamaya yönlendirecek şekilde yapılandırılır. Buna karşılık endekste bulunan değerler 100’ün üstünde ise tasarruf politikaları uygulamaya konur. Bu tip hareketlenmeler o ülkede bulunan piyasalar yatırım yapmayı düşünen veya yatırım yapmış olan yatırımcılar açısından büyük önem arz eder. Çünkü Tüketici Güven Endeksi üzerinde yapılan analizler sonucu talebin artacağı ya da azalacağı konusunda yatırımcı bilgi sahibi olur. Buda piyasalardaki yatırımların seyrinin Tüketici Güven Endeksine bağlı olarak değişebildiği anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir